Guri Haaland

Barne og ungdomspsykiaterADHD Norge

ADHD Norge har bl.a. til oppgave:


  • å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
  • å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
  • å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. 
  • Organisasjonen arrangerer bl.a. sommerleirer og familieseminarer.
  • Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har om lag 11.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og vi utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er Noregs nest største medisinske forskingsmiljø. Vi har dessutan ei rekkje kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan. Budsjettet vårt er på om lag 7,8 milliardar kroner. Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.


Den norske legeforening

Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.